Jeszcze więcej o Nas Projekty Unijne

VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Wzmocnienie działań marketingowo-promocyjnych na rynkach zagranicznych przez VBW Engineering Sp. z o.o.


Celem projektu są zaplanowane działania promocyjne, które pozwolą Spółce wygenerować dodatkowe przychody ze sprzedaży, a tym samym pozyskać dodatkowe środki na realizację kolejnych przedsięwzięć. Planowane efekty to wzrost zainteresowania produktami przedsiębiorstwa, wzrost rozpoznawalności marki, wzbudzenie pozytywnych skojarzeń z firmą VBW Engineering Sp. z o.o. oraz z jej ofertą, zwiększenie wartości przychodów.

Koszt kwalifikowalny: 581 700,00 PLN
Dofinansowanie: 349 020,00 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie technologii głębokiego przetwarzania blach cienkościennych podczas produkcji central wentylacyjnych”.

Koszt kwalifikowalny: 1 910 260,00 PLN
Dofinansowanie: 955 130,00 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie do produkcji osuszaczy powietrza w konstrukcji bezszkieletowej”.

Koszt kwalifikowalny: 1 955 000,00 PLN
Dofinansowanie: 780 045,00 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wprowadzenie innowacyjnej usługi serwisu zdalnego central wentylacyjnych przez VBW Engineering Sp. z o.o.”

Dofinansowanie: 289 784,00 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wprowadzenie innowacyjnej usługi serwisu zdalnego central wentylacyjnych przez VBW Engineering Sp. z o.o.”.

Koszt kwalifikowalny: 656 600,00 PLN
Dofinansowanie: 288 904,00 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Usprawnienie procesu wytwarzania urządzeń oraz wprowadzenie innowacyjnego produktu przez VBW Engineering Sp. z o.o.”.

Koszt kwalifikowalny: 709 228,80 PLN
Dofinansowanie: 283 691,20 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie do produkcji osuszaczy powietrza w konstrukcji bezszkieletowej”.

Koszt kwalifikowalny: 520 365,55 PLN
Dofinansowanie: 207 625,85 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozszerzenie zakresu współpracy VBW Engineering z partnerami poprzez zastosowanie systemu informatycznego B2B”.

Koszt kwalifikowalny: 375 000,00 PLN
Dofinansowanie: 187 500,00 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Podniesienie konkurencyjności firmy VBW Engineering Sp. z o.o. z Gdyni na rynku krajowym oraz zagranicznym”.

Koszt kwalifikowalny: 322 000,00 PLN
Dofinansowanie: 128 800,00 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Realizacja nowej strategii eksportowej VBW Engineering Sp. z o.o. z Gdyni”.

Koszt kwalifikowalny: 227 677,00 PLN
Dofinansowanie: 113 838,50 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Automatyzacja procesów doborowych w VBW Engineering Sp. z o.o."

Koszt kwalifikowalny: 250 000,00 PLN
Dofinansowanie: 112 250,00 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Automatyzacja procesów doborowych w VBW Engineering Sp. z o.o.”.

Koszt kwalifikowalny: 246 000,00 PLN
Dofinansowanie: 110 454,00 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy w VBW Engineering Sp. z o.o.”.

Koszt kwalifikowalny: 125 851,55 PLN
Dofinansowanie: 75 510,93 PLN


VBW Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wejście firmy VBW Engineering Sp. z o.o. z Gdyni na nowe rynki europejskie”.

Koszt kwalifikowalny: 14 000,00 PLN
Dofinansowanie: 9 800,00 PLN