Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Testy FAT Systemów Wentylacyjnych dla Serwerowni w Dublinie

W VBW Engineering przeprowadziliśmy niedawno fabryczne testy akceptacyjne (FAT) na pięciu centralach wentylacyjnych zamówionych dla serwerowni w Dublinie (Irlandia). Testy te są kluczowym elementem zapewnienia zgodności urządzeń z wymaganiami projektowymi oraz specyfikacjami klienta przed ich wysyłką i instalacją.

 

Znaczenie i Cel Testów FAT

Fabryczne testy akceptacyjne (FAT) to procedura w branży HVAC, mająca na celu weryfikację, czy wyprodukowane urządzenie spełnia wszystkie założenia umowy. Testy te obejmują szczegółowe sprawdzenie funkcjonalności i parametrów technicznych urządzenia, co minimalizuje ryzyko niezgodności i problemów eksploatacyjnych po instalacji na miejscu docelowym.

 

Szczegóły Techniczne Central

Zastosowane centrale to modele: BD-F(50)-3ABIS, BD-F(50)-5, BD-F(50)-3, BD-F(50)-3, BD-F(50)-3ABIS które charakteryzują się następującymi parametrami:

Łączny wydatek powietrza: 41 310 m³/h

Szkielet: aluminiowy z narożnikami z tworzywa

Panele: typu sandwich z izolacją z niepalnej wełny mineralnej (klasa pożarowa A1)

Poszycie: stal magnelis ZM310 zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne

Wentylatory EC: o sprawności do 64%, z regulacją stałego nad/podciśnienia w kanale

Wymiennik: obrotowy

Filtry: ISO coarse>65% (filtry działkowe) i ISO ePM1 50% (filtry kieszeniowe)

 

Przebieg Testów FAT

Testy FAT obejmowały kilka kluczowych aspektów, które miały na celu pełną weryfikację funkcjonalności central wentylacyjnych:

Szczelność Obudowy: Testy przeprowadzono bez sekcji rotora oraz czerpni/wyrzutni, używając mierników wielofunkcyjnych TESTO 440 i TESTO 510i oraz pompy próżniowej.

Bezpieczeństwo Elektryczne: Sprawdzono ciągłość uziemienia, rezystencję izolacji obwodów elektrycznych oraz jakość okablowania i komponentów elektrycznych.

Parametry Pracy: Mierzono wydatek powietrza, opory na podzespołach, pobór prądu i mocy wentylatora oraz prędkości wentylatora i silnika.

Automatyka i Modbus: Testowanie systemów automatyki, w tym modbus, pozwalało na symulację warunków pracy urządzeń.

 

Korzyści Dla Klienta i VBW Engineering

Przeprowadzenie testów FAT przynosi korzyści zarówno klientowi, jak i wykonawcy:

Dla Klienta: Testy FAT dają pewność, że zakupione urządzenia są zgodne z jego wymaganiami i będą działać niezawodnie po instalacji. Dodatkowo, obecność klienta podczas testów pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy na temat obsługi i konserwacji systemów wentylacyjnych.

Dla VBW Engineering: Testy te są źródłem cennych informacji zwrotnych, pozwalających na identyfikację i eliminację potencjalnych problemów jeszcze przed dostawą. Umożliwiają również udoskonalenie produktów i procesów produkcyjnych, co przekłada się na wyższą jakość oferowanych rozwiązań.

 

Podsumowanie

Fabryczne testy akceptacyjne są kluczowym elementem procesu dostarczania wysokiej jakości systemów wentylacyjnych. Przeprowadzone przez VBW Engineering testy dla serwerowni w Dublinie potwierdziły, że nasze urządzenia spełniają najwyższe standardy jakości i wydajności. Dzięki nim, klient ma pewność niezawodności zakupionych central, co jest szczególnie ważne w obiektach o tak krytycznym znaczeniu jak serwerownie.

Przykład ten pokazuje, że inwestowanie w takie testy jest opłacalne zarówno dla klienta, jak i dla producenta, zapewniając obopólną satysfakcję i długoterminowe korzyści.