Dopasowani do Ciebie Certyfikaty

Znak CE - UE

Nasze urządzenia oznaczone są znakiem CE jako zgodne z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczącej bezpieczeństwa wyrobu.