Dopasowani do Ciebie Nagrody

Gazele Biznesu 2007

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że nasza firma VBW Engineering została nagrodzona tytułem Gazele Biznesu. To bardzo ważne dla nas wyróżnienie jest uhonorowaniem naszej prężnej działalności rynkowej i niezwykle dynamicznego rozwoju całej struktury naszego przedsiębiorstwa. Lista Gazel Biznesu to już znana i wiarygodna marka w społeczności polskich firm. To jedyny ranking, który uwzględnia nie tylko ostatni rok działalności przedsiębiorstwa, ale bada dynamikę rozwoju firmy i premiuje jej szybki i stabilny rozwój na przestrzeni kolejnych 3 lat. Główna idea konkursu to promowanie szybko rozwijających się małych i średnich firm. Dlaczego małe i średnie firmy? Ponieważ właśnie one mają najpoważniejszy udział w tworzeniu produktu krajowego brutto i w przeciwieństwie do firm dużych, które często wywodzą się z gospodarczej i politycznej historii, potrafią szybko i łatwo dostosować się do zmieniających się warunków, na co pozwala im właśnie ich "wielkość". Stąd też nazwa konkursu - gazele są czujne i zwinne, szybko muszą zareagować na zbliżające się zagrożenie. Partnerem konkursu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. Firma sprawdza również, czy dana firma nie zalega z regulowaniem należności wobec kontrahentów, pracowników, ZUS i urzędów skarbowych.