Dopasowani do Ciebie Nagrody

Lista Diamentów Forbesa 2009

Pragniemy poinformować Państwa, że nasza firma VBW Engineering znalazła się w prestiżowym gronie DIAMENTÓW FORBESA 2009, czyli przedsiębiorstw, które w ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.
Ranking powstał we współpracy z Wywiadownią Dun & Bradstreet Polska. Lista DIAMENTÓW FORBESA została opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzystano dane uwzględniające m.in. poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.
Lista "Diamentów Forbesa" promuje firmy o dynamicznym rozwoju, najwyższych zyskach, dużych inwestycjach w aktywa trwałe, takie jak linie produkcyjne czy nieruchomości. Wywiadownia Dun & Bradstreet Polska zgromadziła dane o wszystkich podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie raport do Krajowego Rejestru Sądowego.
Mamy nadzieję, że dotychczasowa i przyszła dynamika rozwoju naszej firmy będzie również nagradzana w latach następnych.