Dopasowani do Ciebie Nagrody

Solidna Firma 2006

Certyfikaty Solidna Firma 2006 uroczyście nadano 17 firmom 02 marca 2007 roku na Gali Pomorza, Warmii i Mazur oraz woj. kujawsko-pomorskiego, w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Wśród nagrodzonych po raz kolejny z rzędu znalazła się firma VBW Engineering.

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, działający pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego to przedsięwzięcie powołane do życia w roku 2002. Jego celem jest tworzenie ruchu skupiającego przedsiębiorców, mających osiągnięcia na polu promowania zasad uczciwości i odpowiedzialności, jak również rozwoju rodzimego regionu.

Dzięki programowi powstała baza godnych zaufania przedsiębiorstw, licząca obecnie ponad 1000 laureatów. Są to zarówno firmy małe, jak i duże, działające na całym świecie oraz funkcjonujące wyłącznie w jednym regionie.