Dopasowani do Ciebie Nagrody

Solidna Firma 2010

10 lutego 2011 roku podczas uroczystej Gali Pomorza oraz Warmii i Mazur, w Sali Herbowej Gdańskiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono certyfikaty Solidna Firma 2010. Wśród nagrodzonych po raz szósty z rzędu znalazła się firma VBW Engineering. Pozytywna  trzyetapowa weryfikacja dokonana przez ekspertów zaowocowała przyznaniem nagrody za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań, poszanowanie ekologii i praw konsumenta oraz za produkty najwyższej jakości.

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, działający pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka  to przedsięwzięcie powołane do życia w roku 2002. Jego celem jest tworzenie ruchu skupiającego przedsiębiorców, mających osiągnięcia na polu promowania zasad uczciwości i odpowiedzialności, jak również rozwoju rodzimego regionu. Dzięki programowi powstała baza godnych zaufania przedsiębiorstw. Są to zarówno firmy małe, jak i duże, działające na całym świecie oraz funkcjonujące wyłącznie w jednym regionie.