Centrale garażowe
BO-G, BD-G, SPS-G

Opis produktu

Centrale garażowe BD-G są przystosowane do montażu i pracy na zewnątrz budynku. BD-G wykonane są w konstrukcji szkieletowej.

Centrale BO-G są urządzeniami wewnętrznymi.

Centrale garażowe podwieszane SPS-G wykonane są w konstrukcji samonośnej.

pobierz kartę produktu
Wydajność
BD-G i BO-G 1000 do 27000m³/h, SPS-G 500 do 6000m³/h
Typ urządzenia
Garażowa
System automatyki
Plug&Play
Rodzaj filtrów
(opcjonalnie)
ISO Coarse (G4)

Rodzaje wykonania
BD-G zewnętrzna
BO-G wewnętrzna
SPS-G podwieszana
Zastosowanie
Garaże, parkingi i tunele podziemne

Cechy produktu

Centrale garażowe przeznaczone są do wentylacji garaży i parkingów podziemnych. Służą do usuwania powietrza zanieczyszczonego tlenkiem węgla oraz wszelkiego rodzaju związkami siarki i ołowiu zawartymi w spalinach silników samochodowych. Centrale wentylacyjne garażowe wyposażone są w dwa jednakowej wielkości zespoły wentylatorowe. Umożliwiają one usunięcie nadmiernego stężenia spalin i utrzymanie powietrza na odpowiednim poziomie. W warunkach normalnych, gdy stężenie spalin jest niewielkie, pracuje jeden zespół wentylatorowy. W momencie wzrostu stężenia zanieczyszczeń, co rejestruje czujnik stężenia CO, włącza się drugi zespół wentylatorowy. Wówczas ilość wyciąganego powietrza wzrasta dwukrotnie. Centrale standardowo produkowane są w postaci monobloków, dzięki czemu ograniczono gabaryty urządzeń.

  • konstrukcja samonośna
  • zdejmowalne osłony
  • możliwość montażu na stópkach
  • króćce elastyczne odizolowujące centrale od drgań przenoszonych przez kanały
  • wysokiej jakości właściwości termiczne i akustyczne
  • izolacja z wełny mineralnej o grubość 50 mm
  • pełne wewnętrzne okablowanie

Konstrukcja

BD-G
Obudowa central szkieletowych jest konstrukcją składającą się z profili aluminiowych i naroży tworzących strukturę szkieletu, do której przymocowane są osłony, panele zdejmowane. Osłony zewnętrzne wykonane są z blachy Magnelis ZM310. Izolację stanowi wełna mineralna, grubość izolacji standardowa 50 mm. Podłoga jest izolowana od spodu płytami składającymi się podobnie jak osłony z dwóch warstw blachy stalowej wypełnionych wewnątrz izolacją z wełny mineralnej z tą różnicą, że obydwie blachy są obustronnie ocynkowane. BD-G wyposażone są we własną ramę o wysokości 80 mm. Centrale zewnętrzne BD-G dodatkowo wyposażone są w wyrzutnie powietrza, dach i przepustnice umieszczone wewnątrz centrali oraz króćce elastyczne odizolowujące centrale od drgań przenoszonych przez kanały.

BO-G
Tego typu centrali wykonane są w konstrukcji szkieletowej. Obudowa central szkieletowych jest konstrukcją składającą się z profili aluminiowych i naroży tworzących strukturę szkieletu, do której przymocowane są osłony, panele zdejmowane. Osłony zewnętrzne wykonane są z blachy Magnelis ZM310. Izolację stanowi wełna mineralna, grubość izolacji standardowa 50 mm. Podłoga jest izolowana od spodu płytami składającymi się podobnie jak osłony z dwóch warstw blachy stalowej wypełnionych wewnątrz izolacją z wełny mineralnej z tą różnicą, że obydwie blachy są obustronnie ocynkowane. Centrale wyposażone są w króćce elastyczne odizolowujące centrale od drgań przenoszonych przez kanały.

SPS-G
Centrale garażowe podwieszane SPS-G wykonane są w konstrukcji samonośnej. Obudowa składa się z osłon typu płaszczowego „C” i osłon zdejmowalnych. Osłony wykonane są z blachy Magnelis ZM310, a wypełnienie między nimi stanowi wełna mineralna. Izolacja z wełny mineralnej posiada dobre właściwości termiczne i akustyczne grubość izolacji 50 mm. Centrale wyposażone są w króćce elastyczne odizolowujące centrale od drgań przenoszonych przez kanały.

Przepustnice regulacyjne

Poziome wloty oraz wyloty powietrza

Dwa niezależne zespoły wentylatorowe

Warianty

Wybierz swoją centralę

Do produkowanych central, VBW Engineering dostarcza kompletne układy automatyki. Firma świadczy również usługi montażu, uruchomienia i serwisowania urządzeń przez wykwalifikowany, doświadczony personel. Na podstawie konsultacji z zamawiającym, sterowanie urządzeniami dostosowane jest za każdym razem do specyfiki obiektu oraz indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wielkość centrali Wydajność powietrza Wydajność powietrza zespołu wentylatorów
[m3/h] [m3/h]
min. max maximum
SPS-G
SPS-G-T1 500 6000 3000
SPS-G-T2
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem kontakt