Centrala basenowa
Okeanos

Opis produktu

Centrala basenowa OKEANOS to wysokosprawne urządzenie przeznaczone do wentylacji, osuszania i ogrzewania wszystkich rodzajów hal krytych basenów-prywatnych, hotelowych, publicznych- o przeznaczeniu rekreacyjnym , sportowym oraz leczniczym. W standardzie produkowana jest 13 wielkościach podstawowych, pokrywających wydatek powietrza w zakresie od 700 do 45 000 m³/h. 
Wyposażenie central basenowych w pompę ciepła znacznie podwyższa współczynnik odzysku ciepła oaz umożliwia osuszanie powietrza w okresach letnich, gdy nawiewanie 100% powietrza świeżego nie zapewnia utrzymania wymaganej wilgotności powietrza. Dodatkową zaletą zastosowania pomy ciepła w urządzeniu basenowym jest możliwość odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego i przekazywania go do ogrzewania wody basenowej.

pobierz kartę produktu
Wydajność
100-45.000m³/h
Wykonanie
Basenowe
Montaż
Wewnętrzny Zewnętrzny
Konstrukcja
Szkieletowa
Wysoka odporność
Na korozję i działania związków chloru
Automatyka
Producencka

Informacje podstawowe

• 13 wielkości podstawowych
• Wydajność urządzenia od 700 do 45 000 m3/h
• Wykonanie basenowe
• Budowa szkieletowa
• Urządzenie stojące

• Odzysk ciepła: recyrkulacja / wymiennik krzyżowy / obrotowy / przeciwprądowy / MHR / rurka ciepła / układ odzysku glikolowego
• Certyfikaty i atesty: PZH, TÜV, ISO 9001
• Filtry Kieszeniowe: Klasy UE5
• Poszycie zew/wew wysokoodporne na korozję i działania związków chloru (przystosowana do pracy w środowisku klasy C4)
• Elementy wewnętrzne Magnelis ZM310 (np. rama i przepona zespołu wentylatorowego, prowadnice filtrów)
• Izolacja z wełny mineralnej o grubości 50 mm lub 70mm
• Wysokosprawne wentylatory AC lub EC (obudowy wentylatorów malowane)
• Wanna spływu skroplin z blachy ocynkowanej dwustronnie powlekanej
• Lamele wymienników epoksydowane (oprócz nagrzewnic i skraplaczy w pompach ciepła)
• Armatura pompy ciepła wykonana ze stopów miedzi
• Nagrzewnica wodna lub elektryczna
• Chłodnica wodna lub freonowa

Opcje dodatkowe
(urządzenie można wzbogacić o dodatkowe sekcje współpracujące)

• Pompa ciepła podwyższająca współczynnik odzysku ciepła i zapewniająca znaczne oszczędności
• Wykonanie zewnętrzne
• System automatyki Plug&Play

Wykonanie specjalne

Odpowiednia konstrukcja central basenowych OKEANOS zapewnia bezawaryjną pracę w warunkach trudniejszych niż klimatyzacja bytowa, gdyż centrale te dokonują obróbki powietrza zarówno świeżego, jak i obróbki (głównie osuszanie) powietrza wyciąganego z hali basenu, bardzo wilgotnego i zawierającego agresywne związki chloru.
W centralach basenowych OKEANOS wykorzystana została konstrukcja szkieletowa, która składa się z profili aluminiowych i naroży tworzących struktur szkieletu, do której przymocowane są osłony, panele zdejmowane i drzwi inspekcyjne. Poszycie wewnętrzne podłogi oraz elementy wewnętrzne, m. in. rama i przepona zespołu wentylatorowego, prowadnica filtrów, przepony i prowadnice wymienników oraz osłony Magnelis ZM310. Wypełnienie stanowi izolacją z wełny mineralnej grubości 50 mm lub 70 mm.

Wysokosprawne silniki EC

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników AC lub EC (w klasie IE4), centrala osiąga najwyższą wydajność, przy zachowaniu minimalnego poboru na energię.

Wielostopniowy system odzysku ciepła

Przeznaczony do osuszania i wentylacji

wszelkiego rodzaju hal z krytymi basenami

Wysokosprawna pompa ciepła

Pompa ciepła podwyższająca współczynnik odzysku ciepła i zapewniająca znaczne oszczędności

Wysoka odporność

Poszycie zew/wew wysokoodporne na korozję i działania związków chloru (przystosowana do pracy w środowisku klasy C4)

Warianty

DopasujSwojącentralę

Centrala dopasowana do Twoich potrzeb

Centrale sekcyjne OKEANOS umożliwiają ustawienie dowolnej konfiguracji sekcji do uzyskania określonej obróbki powietrza, przy użyciu szerokiej gamy podzespołów w ramach danej funkcji. Ideą central sekcyjnych jest umożliwienie elastycznego doboru sekcji funkcjonalnych, gwarantujących spełnienie najbardziej wyspecjalizowanej obróbki powietrza. Elastyczny dobór sekcji funkcjonalnych gwarantuje w centrali OKEANOS dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb inwestycji i preferencji klienta.

DopasujSwojącentralę

Automatyka
i Plug&Play

Do produkowanych central, dostarczamy kompletne układy automatyki wraz z zintegrowaną wewnątrz urządzenia rozdzielnicą zasilająco-sterującą oraz pełnym wewnętrznym okablowaniem - działającym w systemie PLUG&PLAY.

Firma świadczy również usługi montażu, uruchomienia i serwisowania urządzeń przez wykwalifikowany, doświadczony personel. Na podstawie konsultacji z zamawiającym, sterowanie urządzeniami dostosowane jest za każdym razem do specyfiki obiektu oraz indywidualnych potrzeb użytkownika.

&PLUGPLAY
&PLUGPLAY

Zalety zastosowania
systemu PLUG & PLAY

Skrócony czas montażu i uruchomienia
(obniżenie kosztów)
Uruchomienie centrali bez zakłóceń
spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi
Podłączenia elektryczne wykonane i sprawdzone przez
wykwalifikowaną kadrę techników
Certyfikowane
przewody końcówki elektryczne, atestowane puszki i przyłącza kablowe
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem kontakt